ประชาสัมพันธ์ โครงการนัดพบแรงงาน Co-payment

โครงการนัดพบ Co-payment จังหวัดปทุมธานี
เปิดลงทะเบียนรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างทันที 
โดยโครงการครั้งนี้มีบริษัทผู้ประกอบการมากกว่า 50 บริษัท
24-25 พฤศจิกายน 2563
🕒เวลา 10.30-16.00 น.
📍ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต