ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ 2564

ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งความปรารถนาดีส่งมอบความสุข
ให้กับพี่น้องชาววไลยอลงกรณ์
ด้วยกระเป๋าหลอดส้มสีเหลืองทองตัวแทนของความมั่งมี