โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ
สมัครสอบ ” โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2564 “
สามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564
สมัครสอบได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/itpe/login.php
รายละเอียดเพิ่มเติม