ประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน “Groundwater Policy Hackathon for Community”
👉 ชิงเงินรางวัล 200,000 บาท 👈
📍 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 21 มีนาคม 2564
🔺 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cp-water.cpru.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a…/