ตักบาตรทางเรือ “รับอรุณรุ่ง” ประเพณีวันลอยกระทง

ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรทางเรือ
“รับอรุณรุ่ง”
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ณ บริเวณสระน้ำเรือนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>
https://drive.google.com/drive/folders/1bf4Z1d5SPPgZM_Q7BAdicVfW040UeldZ?usp=sharing