ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ขัดข้องชั่วคราว

ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) ขัดข้องชั่วคราว

เรียนผู้ใช้บริการ
ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.45 – 10.45 น.
ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการ Update โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST จึงส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดผ่านเว็บ OPAC (https://opac.vru.ac.th) ได้ชั่วคราว ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก