กิจกรรม DIY ประจำวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

กิจกรรมทำหน้ากากอนามัยทางเลือก (หน้ากากผ้า) และ
กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์กระเป๋าจากหลอด