ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่ให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่ให้บริการ
ของสำนัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *