โปสเตอร์ของแสดงความยินดีกับบุคลากร) ลงในจดหมายข่าวสำนักวิทยบริการ ประจำเดือนมกราคม