รูปภาพ การถ่ายทอดความรู้สอนกิจกรรม DIY ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน