ภาพถ่าย เข้ารับประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียวจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ