1.1.1(10.3)กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ-ร่วมใจป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิคกิจกรรมทำหน้ากากอนามัย