1.1.4(32) ตารางเวรการปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์