2.1.4(10)รายละเอียดรายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการไตรมาสที่2