2.2.2(8) สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวนนักศึกษา หน้า 36-39)