2.2.7(4) ตัวอย่างบันทึกเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์