เอกสารดาวน์โหลด

คำสั่ง/บันทึก

บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการWebometricsปีงบ64

คำสั่งที่-882-2564-เรื่อง-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล-Webometrics-ของมหาวิทยาลัย

คำสั่งให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการWebometricsปีงบ64

เอกสารการอบรมWebometrics