แบบฟอร์มจองห้องเพื่อใช้จัดทำสื่อการเรียนการสอน(เฉพาะอาจารย์และบุคลากร )

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และขอสงวนสิทธิ์การบริการให้เฉพาะอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

…ทรงพระเจริญ…
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำฐานข้อมูล Webometrics Ranking

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการ
การจัดทำฐานข้อมูล Webometrics Ranking ของมหาวิทยาลัย
ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี

ทางสำนักพิมพ์ Gale ขอแจ้งให้ทราบถึงช่องทางการเข้าใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี  ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ นี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์, นักวิจัย, นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ ฐานข้อมูลทั้ง 3 ฐาน สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้, สามารถแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้, เชื่อมต่อกับ GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ของผู้ใช้ได้, รองรับกับ Google Classroom, มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ, และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

ฐานข้อมูลวารสาร Periodicals ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของไวรัส “โควิด-19” จำนวน 3 ฐาน

ฐานข้อมูล Gale: Health and Wellness

ฐานข้อมูล Gale in Context: Global Issues

ฐานข้อมูล Gale in Context: Science

และในส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการจัดการวิกฤตไวรัส โควิด-19′ ของทางประเทศจีน สามารถดาวน์โหลดได้จาก Links ด้านล่างนี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: COVID-19 Epidemic Prevention and Control Manual For The Workplace

และเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตไวรัโควิด-19′ ปัจจุบันยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ณ ปัจจุบัน ทางสำนักพิมพ์ฯ จึงเปิดให้ใช้งานโดยยังมิได้กำหนดวันสิ้นสุดการใช้งาน

หนังสือ E-BOOK ของ EBSCO

Digital Countercultures and the Struggle for Community
Series : The Information Society Series
Authors : Lingel, Jessica
Publication Information :
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press. 2017
Categories :
COMPUTERS / Internet / Social Media
COMPUTERS / Internet / General
SOCIAL SCIENCE / General

The End of Animal Farming : How Scientists, Entrepreneurs, and Activists Are Building an Animal-Free Food System
Series : –
Authors :
Reese, Jacy
Publication Information:Boston :
Beacon Press. 2018
Categories :
NATURE / Animal Rights
SOCIAL SCIENCE / Agriculture & Food
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Food Science / General

 

The Complete Book of Butchering, Smoking, Curing, and Sausage Making
Series : –
Authors :
Hasheider, PhilipPublication
Information : Ed.:Revised and expanded edition. Minneapolis, MN : Voyageur Press. 2017
Categories :
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Food Science / General

 

Pro RESTful APIs : Design, Build and Integrate with REST, JSON, XML and JAX-RS
Series : –
Authors : Patni, Sanjay
Publication Information :
Santa Clara, California : Apress. 2017
Categories :
COMPUTERS / Internet / Web Programming
COMPUTERS / Programming / General
COMPUTERS / Languages / General

>>>ดูหนังสือเล่มอื่นต่อ<<<

ประชาสัมพันธ์ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO

>>>เข้าใช้ฐานข้อมูลEbook Academic Collection<<<
>>>เข้าใช้ฐานข้อมูลEbook Subscription Clinical Collection Trial<<<

**หากต้องการใช้งานนอกสถาบันสามารถ access ด้วย
user : vru
password : library@2561

**หากท่านใช้งาน EDS สามารถเลือก content provider >> เลือกฐานข้อมูลใน list ได้

แบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac
ระบบปฏิบัติการ macOS จำนวน 48 เครื่อง
และขอสงวนสิทธิ์การบริการให้เฉพาะอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรอกแบบฟอร์ม : ขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์(IMAC)

หรือแสกน QR CODE ด้านล่างนี้