สถิติการเข้าใช้บริการ ปี2564

เดือน จำนวนผู้ใช้บริการ
ตุลาคม 2563 4534 คน
พฤศจิกายน 2563 2157 คน
ธันวาคม 2563 2844 คน
มกราคม 2564 206 คน
กุมภาพันธ์ 2564 1757 คน
มีนาคม 2564 4319 คน
เมษายน 2564 754 คน
พฤษภาคม 2564 264 คน
4534
ดูรายละเอียด
2157
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
สถานการณ์ช่วง Covid-19
สถานการณ์ช่วง Covid-19
สถานการณ์ช่วง Covid-19
สถานการณ์ช่วง Covid-19
สถานการณ์ช่วง Covid-19