ประชาสัมพันธ์ดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 5 ฤษภาคม 2564

 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดทำจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 5 ฤษภาคม 2564 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

ข่าวประชาสมพันธ์อื่นๆ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในการ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์
วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบ E – Book (Se-ed_E-library)

SE-ED E-Library คือ Professional E-book Library Platform ที่ SE-ED จับมือร่วมกับสำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ได้สามารถเข้าถึงอีบุ๊กลิขสิทธิ์ได้อย่างไม่ยากอีกต่อไป โดยข้อมูลหนังสือของทั้งหมดของท่านจะถูกจัดเก็บบน Cloud Server ที่มีความปลอดภัยสูงและมั่นใจได้ว่าจะไม่สูญหาย ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ แท็ปเลต หรือมือถือ ได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มความสะดวกสบายในการอ่านและจัดการหนังสือบนชั้นส่วนตัวของคุณได้อย่างง่ายดาย
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ SE-ED_E-LIBRARY