ประชาสัมพันธ์วารสารกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ฉบับที่3

 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำวารสารกรมคุมประพฤติ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้และภาระกิจของกรมคุมประพฤติในด้านต่าง ๆฉบับที่ 3 ท่านสามารถเข้าชมและดาวโหลดไฟล์ได้ที่
http://www.probation.go.th/documents.php?id=158 หรือ QR CODE ด้านล่างนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญส่งบทความ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สวนสุนันทา
ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
สามารถส่งบทความต้นฉบับได้ที่ www.jait.ssru.ac.th 

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี

ทางสำนักพิมพ์ Gale ขอแจ้งให้ทราบถึงช่องทางการเข้าใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี  ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ นี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์, นักวิจัย, นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ ฐานข้อมูลทั้ง 3 ฐาน สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้, สามารถแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้, เชื่อมต่อกับ GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ของผู้ใช้ได้, รองรับกับ Google Classroom, มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ, และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

ฐานข้อมูลวารสาร Periodicals ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของไวรัส “โควิด-19” จำนวน 3 ฐาน

ฐานข้อมูล Gale: Health and Wellness

ฐานข้อมูล Gale in Context: Global Issues

ฐานข้อมูล Gale in Context: Science

และในส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการจัดการวิกฤตไวรัส โควิด-19′ ของทางประเทศจีน สามารถดาวน์โหลดได้จาก Links ด้านล่างนี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: COVID-19 Epidemic Prevention and Control Manual For The Workplace

และเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตไวรัโควิด-19′ ปัจจุบันยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ณ ปัจจุบัน ทางสำนักพิมพ์ฯ จึงเปิดให้ใช้งานโดยยังมิได้กำหนดวันสิ้นสุดการใช้งาน

ประชาสัมพันธ์ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO

>>>เข้าใช้ฐานข้อมูลEbook Academic Collection<<<
>>>เข้าใช้ฐานข้อมูลEbook Subscription Clinical Collection Trial<<<

**หากต้องการใช้งานนอกสถาบันสามารถ access ด้วย
user : vru
password : library@2561

**หากท่านใช้งาน EDS สามารถเลือก content provider >> เลือกฐานข้อมูลใน list ได้