หนังสือราชการ

Title For Staffs
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Piyanan Leelachart, Rattikarn Meekao
การขอเทียบเคียงกำหนดชื่อสาขาวิชาที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ Aree Tiparos, CHAI MEENORNGWAR, Montip Jankaew, Nuttapong Wattanasiripong, Taksina Wilailak
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย CHAI MEENORNGWAR
การดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 Aree Tiparos, Montip Jankaew, Nuttapong Wattanasiripong, Orasa Kaewjantea, Pattanan Sangpark, Taksina Wilailak
ขอเชิญคัดแยกรายการทรัพยากรสารสนเทศ (ประเภทหนังสือ) Piyanan Leelachart, Taksina Wilailak
รัฐบาลโมร็อกโกได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ให้แก่รัฐบาลไทย CHAI MEENORNGWAR
รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเปิดรับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019) Apichart Hunchado, Aree Tiparos, Atcharaporn Iamsatan, CHAI MEENORNGWAR, Chanapong Songsamor, Gerawan Saihata, Montip Jankaew, Narin Nu-ek, Nuttapong Wattanasiripong, Orasa Kaewjantea, Panthong Pollasen, Parinya Hongthong, Patcharin Sansopawan, Pattanan Sangpark, Phaisarn Sakung, Piyanan Leelachart, Piyawan Wongrenrot, Potjanee Saowaros, Rattikarn Meekao, Samorn Fairee, Taksina Wilailak, Thipatinan Sudjang, Turian Pattanasaksomboon, Warut Changthuan, Weena Artharn, Worayod Promajan, ๋Jiraporn Panthewan, ํYupaporn Intarit
รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี ค.ศ. 2018 - 2019 Apichart Hunchado, Aree Tiparos, Atcharaporn Iamsatan, CHAI MEENORNGWAR, Chanapong Songsamor, Gerawan Saihata, Montip Jankaew, Narin Nu-ek, Nuttapong Wattanasiripong, Orasa Kaewjantea, Panthong Pollasen, Parinya Hongthong, Patcharin Sansopawan, Pattanan Sangpark, Phaisarn Sakung, Piyanan Leelachart, Piyawan Wongrenrot, Potjanee Saowaros, Rattikarn Meekao, Samorn Fairee, Taksina Wilailak, Thipatinan Sudjang, Turian Pattanasaksomboon, Warut Changthuan, Weena Artharn, ๋Jiraporn Panthewan, ํYupaporn Intarit
ส่งมอบหนังสือของขวัญแห่งมิตรภาพ ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361 - 2561 Piyanan Leelachart, Rattikarn Meekao
ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ Aree Tiparos, Montip Jankaew, Nuttapong Wattanasiripong, Rattikarn Meekao