หนังสือราชการ

Title For Staffs
ขอมอบเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และใช้ประโบนช์ในการศึกษาค้นคว้า Piyanan Leelachart, Rattikarn Meekao
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 Aree Tiparos, Nuttapong Wattanasiripong
ขอเชิญประชุม Apichart Hunchado, Aree Tiparos, Montip Jankaew, Nuttapong Wattanasiripong, Taksina Wilailak
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อตัวแทนเพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายจัดการความสุข Aree Tiparos, Taksina Wilailak
ขอมอบหนังสือ Piyanan Leelachart, Rattikarn Meekao
ขอมอบหนังสือ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Piyanan Leelachart, Rattikarn Meekao
ขอมอบหนังสือท้องถิ่นรังสิตในประวัติศาสตร์และความทรงจำจากเรือสู่รถกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนกรณีศึกษาชุมชนประตูน้ำจุฬาลงกรณ์และชุมชนตลาดปากคลองหนึ่ง Piyanan Leelachart, Rattikarn Meekao
ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นวิทยากรและขอความอนุเคราะห์ห้องเพื่อจัดอบรม Atcharaporn Iamsatan, Taksina Wilailak
ขอเชิญประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 37 CHAI MEENORNGWAR
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป้ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ Apichart Hunchado, Aree Tiparos, Atcharaporn Iamsatan, CHAI MEENORNGWAR, Chanapong Songsamor, Gerawan Saihata, Montip Jankaew, Narin Nu-ek, Nuttapong Wattanasiripong, Orasa Kaewjantea, Panthong Pollasen, Parinya Hongthong, Patcharin Sansopawan, Pattanan Sangpark, Phaisarn Sakung, Piyanan Leelachart, Piyawan Wongrenrot, Potjanee Saowaros, Rattikarn Meekao, Samorn Fairee, Taksina Wilailak, Thipatinan Sudjang, Turian Pattanasaksomboon, Warut Changthuan, Weena Artharn, Worayod Promajan, ๋Jiraporn Panthewan, ํYupaporn Intarit