หนังสือราชการ

Title For Staffs
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพ Apichart Hunchado, Aree Tiparos, Atcharaporn Iamsatan, CHAI MEENORNGWAR, Chanapong Songsamor, Gerawan Saihata, Montip Jankaew, Narin Nu-ek, Nuttapong Wattanasiripong, Orasa Kaewjantea, Panthong Pollasen, Parinya Hongthong, Patcharin Sansopawan, Pattanan Sangpark, Phaisarn Sakung, Piyanan Leelachart, Piyawan Wongrenrot, Potjanee Saowaros, Rattikarn Meekao, Samorn Fairee, Taksina Wilailak, Thipatinan Sudjang, Turian Pattanasaksomboon, Warut Changthuan, Weena Artharn, Worayod Promajan, ๋Jiraporn Panthewan, ํYupaporn Intarit
ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2018 Apichart Hunchado, Aree Tiparos, Atcharaporn Iamsatan, CHAI MEENORNGWAR, Chanapong Songsamor, Gerawan Saihata, Montip Jankaew, Narin Nu-ek, Nuttapong Wattanasiripong, Orasa Kaewjantea, Panthong Pollasen, Parinya Hongthong, Patcharin Sansopawan, Pattanan Sangpark, Phaisarn Sakung, Piyanan Leelachart, Piyawan Wongrenrot, Potjanee Saowaros, Rattikarn Meekao, Samorn Fairee, Taksina Wilailak, Thipatinan Sudjang, Turian Pattanasaksomboon, Warut Changthuan, Weena Artharn, Worayod Promajan, ๋Jiraporn Panthewan, ํYupaporn Intarit
การจัดสรรงบประมาณรายได้จากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Montip Jankaew, Nuttapong Wattanasiripong, Taksina Wilailak
ขอแจ้งการระงับการผลิตนิตยสาร Secret ในเครือ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) Taksina Wilailak, Thipatinan Sudjang
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018 Apichart Hunchado, Aree Tiparos, Atcharaporn Iamsatan, CHAI MEENORNGWAR, Chanapong Songsamor, Gerawan Saihata, Montip Jankaew, Narin Nu-ek, Nuttapong Wattanasiripong, Orasa Kaewjantea, Panthong Pollasen, Parinya Hongthong, Patcharin Sansopawan, Pattanan Sangpark, Phaisarn Sakung, Piyanan Leelachart, Piyawan Wongrenrot, Potjanee Saowaros, Rattikarn Meekao, Samorn Fairee, Taksina Wilailak, Thipatinan Sudjang, Turian Pattanasaksomboon, Warut Changthuan, Weena Artharn, Worayod Promajan, ๋Jiraporn Panthewan, ํYupaporn Intarit
ขอให้ส่งผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Aree Tiparos, Montip Jankaew
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมการบริการสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0" Apichart Hunchado, Aree Tiparos, Atcharaporn Iamsatan, CHAI MEENORNGWAR, Chanapong Songsamor, Gerawan Saihata, Montip Jankaew, Narin Nu-ek, Nuttapong Wattanasiripong, Orasa Kaewjantea, Panthong Pollasen, Parinya Hongthong, Patcharin Sansopawan, Pattanan Sangpark, Phaisarn Sakung, Piyanan Leelachart, Piyawan Wongrenrot, Potjanee Saowaros, Rattikarn Meekao, Samorn Fairee, Taksina Wilailak, Thipatinan Sudjang, Turian Pattanasaksomboon, Warut Changthuan, Weena Artharn, Worayod Promajan, ๋Jiraporn Panthewan, ํYupaporn Intarit
อภินันทนาการหนังสือเรื่อง "เส้นทางสู่ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย" Piyanan Leelachart, Rattikarn Meekao
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Piyanan Leelachart, Rattikarn Meekao
ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ (ประจำหลักสูตร) Aree Tiparos, Taksina Wilailak