R2R และความรู้ด้านวิจัย

R2R และความรู้ด้านวิจัย
R2R คืออะไร ? ... ทำไมต้อง R2R

R2R ชื่อเต็ม คือ “Routine to Research” R2R คือ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” ผลลัพธ์ของ R2R ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ได้ผลงานวิจัยเท่านั้น แต่มีเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัย R2R ไปใช้พัฒนางานประจำนั้นๆ ด้วย

o พัฒนางานประจำที่ทำทุกวัน... ให้เป็นผลงานวิจัย

o เปลี่ยนปัญหาหน้างาน... ให้เป็นผลงานวิจัย

R2R จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนางานขับเคลื่อนองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

R2R มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 อย่าง คือ ...

วิธีรับมือ Algorithm ใหม่ของ Google 21 เม.ย. นี้

ajchai's picture

รู้จักกับ Googlebot สำหรับ Mobile
เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนอื่นเราจะต้องรู้ว่าในการ index หน้าเว็บต่างๆ Google จะทำผ่านสิ่งที่เรียกว่า Googlebot ซึ่งมันก็คือหุ่นยนต์ที่มีหน้าที่เก็บข้อมูลจากหน้าเว็บ โดยเจ้าหุ่นยนต์ที่ว่านี้จะอาศัยลิ้งค์ต่างๆ ที่อยู่ในหน้าเว็บนั้นๆ ในการเดินทางต่อไปยังหน้าเว็บอื่นๆ ครับ

Googlebot นั้นจะมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับ ผมขอแบ่งแบบหยาบๆ เลยก็จะมีแบบที่ Google เอาไว้ index หน้าเว็บทั่วไป กับแบบที่เอาไว้ index หน้าเว็บสำหรับ mobile device ครับ ซึ่งสิ่งที่ต่างกันระหว่าง 2 แบบนี้ก็คือ user-agent นั่นเอง

Tags: 

คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)

ajchai's picture

คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) คืออะไร
หลายท่านหากซื้อสินค้าที่มาจากทางยุโรป อาจจะคุ้นเคยกับคำนี้บ้างแล้ว เพราะได้มีการประกาศให้มีการเริ่มใช้กันตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา แล้วเจ้าคำแปลกๆ คำนี้มันคืออะไร และมีผลต่อชีวิตเราอย่างไร ถึงจำเป็นที่จะต้องมาทำการรู้จัก ขอให้อ่านบทความนี้ต่อไป แล้วจะทราบว่าเจ้าคำนี้จะมีผลต่ออนาคตของพวกเราอย่างไร

หลักในการเลือกซื้อหนังสือที่สำคัญที่สุดคือ...

วัตถุประสงค์ที่เราต้องการหนังสือเล่มนั้น หมายความว่า เราจะนำหนังสือเล่มนั้นไปใช้ทำอะไร เช่น อ่านเล่น นำไปใช้ประกอบการเรียนหรือการทำรายงาน เป็นต้น ทั้งนี้เหตุที่ผมกล่าวว่าวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหนังสือเล่มนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เนื่องจากว่า การเลือกซื้อหนังสือที่ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานจะทำให้การซื้อหนังสือนั้นคุ้มค่าและบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ วิธีการที่ดีในการพิจารณาว่าผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการเรียบเรียงหนังสือเล่มนั้นอย่างไร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้อ่านหรือไม่ก็คือการอ่านจาก “หน้าคำนำ” ของหนังสือเล่มนั้นนั่นเอง

สิ่งสำคัญในลำดับต่อมาก็คือ

อย่ามัวแต่ ‘ดู’ หัด ‘อ่าน’ กันบ้าง!

ajchai's picture

ในโลกยุคการสื่อสารฉับไวด้วยอินเตอร์เน็ต เราจะมัวอ่านหนังสืออยู่ทำไม ในเมื่อหาดูในเน็ตก็ได้ แต่ตอนนี้เราอยากจะขอยกตัวอย่างให้ดูว่า ทำไมเรายังต้องอ่านหนังสือ

โดย ลอเรน ดุซบาว (Lauren Duzbow)

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS