เชิญร่วม กิจกรรม แชะ ไลค์ คลิก แชร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญร่วมกิจกรรม “แชะ ไลค์ คลิก แชร์”
ในวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
มาดู มาชม มาแชร์ แค่มาบูธนิทรรศการ
“จากห้องสมุด สู่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
และถ่ายภาพโชว์ แชร์ลง Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อม แฮชแท็ก #LIBVRU
ภาพที่ได้จำนวนไลค์มากที่สุดรับของรางวัล
ผู้ร่วมสนุกรับของที่ระลึกจากสำนักวิทยบริการฯ ไปเลย
ปิดการไลค์ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ประกาศชื่อผู้ได้รับของรางวัล

เชิญชม นิทรรศการ "๘๔ ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่ วไลยอลงกรณ์"

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญชม นิทรรศการ "๘๔ ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่ วไลยอลงกรณ์" ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

เชิญร่วม การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ห้องสมุดในดวงใจ"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญร่วม การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ห้องสมุดในดวงใจ"

รางวัลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ห้องสมุดในดวงใจ"
รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๕ รางวัล รับเกียรติบัตร

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จะดำเนินการปรับปรุงพื้นผนังอาคารเริ่มจากภายนอกด้านหน้าอาคารปีกหอสมุด บริเวณทางเดิน บริเวณด้านหน้าห้องบริการคอมพิวเตอร์
ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออภัยในความไม่สะดวก
ผู้ใช้บริการยังสามารถเข้าใช้บริการได้ตามปกติ

ส่งมอบความสุขเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

บริษัท WISERF โดย คุณณัฐชญา ผดุงวิทย์
ได้มาส่งมอบความสุขเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมี อาจารย์ไชย มีหนองหว้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การใช้ Google Form & Google Classroom ในการจัดการเรียนรู้

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี
ประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง การใช้ Google Form & Google Classroom ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีคุณศุภชัย ศศิกนก และคุณสุภนิช อิศรานุกรณ์ Google Education Trainer ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม
จัดโดย งานพัฒนาอาจารย์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านต่อ:http://lib.vru.ac.th/?q=node/1219

ปิดบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปิดบริการ!!!!
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
ส่วนล่วงเวลา ๑๖.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
และวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.และ

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙
สำนักวิทยบริการฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

ทดสอบร่างกายบุคลากรของสำนักวิทยบริการตามโครงการองค์กรซ่อนอ้วน (The Firm)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทดสอบร่างกายบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการองค์กรซ่อนอ้วน (The Firm)
ณ อาคารพยาบาล ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านต่อ:http://lib.vru.ac.th/?q=node/1191

เชิญชมงาน "โครงการหลวง ๒๕๕๘"

มูลนิธิโครงการหลวงเชิญชมงาน "โครงการหลวง ๒๕๕๘"
โดยมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการวิชาการ การจำหน่ายผลผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของโครงการหลวง การสาธิตและจำหน่ายอาหารจากผลิตผลของโครงการหลวง กิจกรรมการประกวด และการแสดงของชนเผ่าต่างๆ
โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS