ธุรกิจ “โซลาร์เซลล์” ธุรกิจพลังงาน เริ่มต้นที่บ้าน

วันนี้เราจะพาผู้อ่านมารู้จักกับ ธุรกิจ “โซลาร์เซลล์” หรือการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เรียกว่าเป็นธุรกิจแห่งอนาคตจริงๆ ครับ ....คุณมีบ้านก็สามารถมีธุรกิจเป็นของตนเองได้ครับ และเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้บริโภค คนทั่วไปมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเภทการผลิตไฟฟ้าบนหลังคา (โซลาร์ รูฟท็อป) สำหรับกลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่วันนี้หากใครสนใจทำธุรกิจก็ง่ายขึ้นมากเมื่อเทียบกับในอดีต โดยเฉพาะทันทีที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ก็ได้เข้ามาปลดล็อกเรื่อง ใบ รง.4 โดยกำหนดว่า “โซลาร์ รูฟท็อป” ที่ติดตั้งไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน จึงไม่ต้องขอใบ รง.4 อีกต่อไป

ปรับปรุงพื้นห้องบริการคอมพิวเตอร์

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ปิดบริการ เพื่อฉีดโฟมพื้นที่ทรุดตัว ขออภัยในความไม่สะดวก

วิธีการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก โปรแกรมฝึกภาษา Access English

ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษา บุคลากร ทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English
ทางบริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission โดยสามารถใช้งานผ่าน URL http://accessenglishnow.com/platform ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 รวมระยะเวลา 4 เดือน เพียงแค่นิสิต/นักศึกษามารับ username และ password จากห้องสมุด เพื่อนำไปล๊อกอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล
รายละเอียดของโปรแกรมฝึกภาษา Access English

ห้องสมุดมีชีวิต : การออกแบบอาคารสถานที่ของห้องสมุดยุคใหม่.....

เมื่อ 3 ปี ก่อนแนวติดห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) มาแรง หลายๆ ห้องสมุดได้จัดหางบประมาณมาใช้ในการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ของห้องสมุดให้ดูน่าใช้ ดึงดูดให้ผู้ที่ผ่านไปมาแวะมาเป็นผู้ใช้บริการและกลับมาใช้ซ้ำ วันนี้อาจารย์ สมบัติ วงศ์อัสวนฤมล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พูดถึงการออกแบบห้องสมุดสมัยใหม่ ในการประชุมวิชาการประจำปี 2551 ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-5 กันยายน ณ โรงแรมเอเชีย ว่า ห้องสมุดควรมีการออกแบบโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ลักษณะ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในห้องสมุดมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่

RFID เทคโนโลยีนี้ จะพลิกโลก

RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification เป็นเทคโนโลยีไร้สายที่ใช้คลื่นความถี่ประเภทหนึ่ง เกิดจากแนวคิดที่ว่า “ทุกสิ่งบนโลกนี้ต้องมีชื่อ” (ผู้เขียนนิยาม) ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ควรมีการระบุตัวตน (Identification) แม้แต่ ต้นไม้ในป่าสงวน วัวในทุ่ง โลมาในอ่าว สินค้าในห้าง สมุดทุกเล่ม หรือแม้แต่ชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์!

ลักษณะการทำงานของ RFID อย่างง่าย

RFID (อาร์เอฟไอดี) คืออะไร

RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification เป็น ระบบฉลากที่ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 โดยที่อุปกรณ์ RFID ที่มีการประดิษฐ์ขึ้นใช้งานเป็นครั้งแรกนั้น เป็นผลงานของ Leon Theremin ซึ่งสร้างให้กับรัฐบาลของประเทศรัสเซียในปี ค.ศ. 1945 ซึ่งอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาในเวลานั้นทำหน้าที่เป็นเครื่องมือดักจับสัญญาน ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวระบุเอกลักษณ์อย่างที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน

ขอแจ้งงดการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศประจำปี 2558 เพื่อเป็นการสำรวจจำนวนทรัพยากร และปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ในฐานข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัย จึงให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ส่งคืนทรัพยากรที่ยืมจากห้องสมุด ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

1. นักศึกษาและบุคคลภายนอก ส่งคืนภายในวันที่ 31 พ.ค.2558

2. อาจารย์และบุคลากร ส่งคืนภายในวันที่ 15 มิ.ย.2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่

อบรม R2R@สำนักวิทยบริการฯ

ขอเชิญบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ "Routine to Research" ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯ

Pages

Subscribe to lib.vru.ac.th RSS