ขอเชิญร่วมงาน

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ "กระทงลดโลกร้อน"
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

และร่วมกิจกรรม D I Y ประดิษฐ์กระทง

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กระทงจากเศษวัสดุเหลือใช้
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กรทงจากวัสดุธรรมชาติ

ฟรี....อุปกรณ์ ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด
ลงชื่อที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม - คืน ชั้น 1

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ