แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (7 มิ.ย. 61)