แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (8 มิ.ย. 61)