แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (12 มิ.ย. 61)