แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (13 มิ.ย. 61)