แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (20 มิ.ย. 61)