การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

1.สมาชิก - เลือกทรัพยากรที่ต้องการยืม
2.สมาชิก - ยื่นบัตรสมาชิก + ทรัพยากรที่ต้องการยืมให้เจ้าหน้าที่
3.เจ้าหน้าที่ - ทำการสแกนบาร์โค้ดบัตรสมาชิก + สแกนบาร์โค้ดทรัพยากรตามจำนวน
4.เจ้าหน้าที่ - ทำการประทับตราวันกำหนดส่งด้วยหมึกสีน้ำเงิน
5.เจ้าหน้าที่ - ลบแถบสัญญาณแม่เหล็กทรัพยากรพร้อมทั้งคืนบัตรสมาชิกและทรัพยากรที่ยืมให้กับสมาชิก