ลงชื่อเพื่อไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 14 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์