ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Cambridge Journal Online

ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวาสรารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทความมากกว่า 80,000 บทความ มีเนื่อหาครอบครุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ บริหาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ ปี 1997 - ปัจจุบัน สามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ pdf และ html ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC Tablet และ smart phone มีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิง ที่สำคัญสามารถอ่านฉบับปัจจุบันได้ทันทีไม่ต้องรอ Embargo