แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (26 มิ.ย. 61)