เตรียมตัวสอบที่ห้องสมุด จ-ศ เปิดบริการ 8.00น.-19.30 น.