กฎระเบียบการใช้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. กำหนดเวลาเข้าใช้บริการครั้งละ 1 ชั่วโมง
2. นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรสมาชิก(ชั่วคราว) ยื่นต่อ เจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ เพื่อรับบัตรหมายเลขเครื่อง
3. นักศึกษาที่ไม่มีบัตรนักศึกษาหรือบัตรสมาชิก(ชั่วคราว) มาขอใช้บริการ จะต้องเสียค่าบริการ
ชั่วโมงละ 5 บาท
4. ผู้ใช้บริการจะต้องนั่งให้ตรงตามหมายเลขเครื่องที่ได้รับ 1 คนต่อ 1 เครื่อง เท่านั้น
5. เมื่อหมดเวลา ผู้ใช้บริการนำบัตรหมายเลขเครื่องมาแลกคืน ณ จุดให้บริการ ในกรณีที่ต้องการต่อเวลา ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการ
6. ห้ามเล่นเกมส์ ดูหนัง เปิดเพลงคาราโอเกะ ทุกประเภท
7. ห้ามผู้ใช้บริการ เปิด web ที่มีรูปภาพลามก อนาจาร ล่อแหลมต่อศีลธรรมจรรยา
8. หากทำบัตรหมายเลขเครื่องหาย จะต้องถูกปรับ 40 บาท
9. ให้ปิดระบบเสียงอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท ขณะอยู่ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
10. ห้ามส่งเสียงดัง เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความรำคาญและห้ามนำอาหารเข้ามารับประทาน ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
11. ผู้ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาต ห้ามเดินเข้าบริเวณเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
12. โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย