ขอเชิญลงชื่อเพื่อร่วมเดินทางไปงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมงาน
มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
ลงชื่อเพื่อร่วมเดินทางไปกับสำนักวิทยบริการฯ ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
หมายเหตุ : รถออก เวลา 09.00 น. หน้า สำนักวิทยบริการฯ