ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW

เนื่องด้วย บริษัท บุ๊ค เน๊ท จำกัด และ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จะทำการเปิดให้มหาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานโปรแกรมEEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนวิจัย แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การจัดการรายงานการอ้างอืง การจัดรูปแบบเมนูสคริปท์ จนถึงขั้นการตรวจสอบการคัดลอก โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ USERNAME และ PASSWORDโดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้

สามารถทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สมัครใช้งาน : http://root/eewoww.com/pro/registration.aspx
เข้าสู่เว็บไซต์ EEWOWW : www.eewoww.com