ทดลองใช้ฐานข้อมูล Science Reference Center

ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล
Science Reference Center ซึ่งประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยสศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชั่นภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่างๆ เช่น UPI , Getty , NASA , Nature Picture Library

เข้าสู่เว็บไซต์ : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&def...