ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 เรื่อง "พหุลักษณ์สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี"