ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library(WEL)

ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เวอร์วิส จำกัด ทำการเปิดให้เข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library(WEL)
ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน

รายละเอียดหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library(WEL) : http://lib.vru.ac.th/?q=node/3092