ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library(WEL)

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library(WEL) จะมีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น
เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น

เข้าสู่เว็บไซต์ : http://community.ebooklibrary.org/?AffiliateKey=WEL-VaAlRaUnJu24