ขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานทกแห่งส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routin To Research) รุ่น ๑"

หมายเลขหนังสือ: 

2299/2560
  • บุคลากร
ศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

ประเภทหนังสือ: 

บันทึกข้อความ