ประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

หมายเลขหนังสือ: 

2610/2560
  • ผศ.ทักษิณา
  • นางรัชนีกร
หน่วยตรวจสอบภายใน

ประเภทหนังสือ: 

บันทึกข้อความ