ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พร้อมขอความอนุเคราะห์ของขวัญ และชุดการแสดงในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561