ขอมอบ DVD บันทึกการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)