ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมนานาชาติ Joint International Conference ในหัวข้อ Internatinal Cooperation Policies and Strategies in Higher Education Institutions